Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

kingofthejungle
3073 b122 500
Reposted fromonlyman onlyman viamyszkaminnie myszkaminnie
7742 0791 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamyszkaminnie myszkaminnie
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
6737 fcd7
Reposted fromkrzysk krzysk via12czerwca 12czerwca
kingofthejungle
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
Reposted fromnezavisan nezavisan viawiks wiks
kingofthejungle
1965 59f3
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaslodziak slodziak
kingofthejungle
kingofthejungle
1518 6141 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadelavide delavide

October 10 2018

kingofthejungle
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viamyszkaminnie myszkaminnie
2962 80bb
Reposted fromerial erial viadelavide delavide
kingofthejungle
2437 9d9a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove via12czerwca 12czerwca
kingofthejungle
Każdy początek to koniec czekania. Każdy z nas ma 1 (słownie: jedną) szansę na tym świecie. Każdy z nas jest jednocześnie czymś niemożliwym i nieuchronnym. Każde w pełni rozwinięte drzewo było najpierw nasionkiem, które czekało.
— Lab girl: opowieść o kobiecie naukowcu, drzewach i miłości. Hope Jahren
Reposted frompatronus patronus via12czerwca 12czerwca
kingofthejungle
Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli Mama stoi po Twojej stronie, nic ci się nie stanie.
— Jojo Moyes, Razem będzie lepiej
Reposted fromcontigo contigo via12czerwca 12czerwca
kingofthejungle
Ten osiągnął sukces, kto pracował dobrze, śmiał się często i kochał bardzo.
— Elbert Green Hubbard
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa via12czerwca 12czerwca
kingofthejungle
1728 daea
Reposted fromursa-major ursa-major viawiks wiks
kingofthejungle
6018 7756 500
Reposted fromslodziak slodziak viahepi hepi
kingofthejungle
6175 ec72
Reposted frommaking-love making-love viawiks wiks
kingofthejungle
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl