Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

kingofthejungle
kingofthejungle
kingofthejungle
kingofthejungle
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
kingofthejungle
kingofthejungle
kingofthejungle
8415 7610 500
kingofthejungle
kingofthejungle
kingofthejungle

March 11 2019

kingofthejungle
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
kingofthejungle
0838 80e2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
kingofthejungle
5787 c24c
Reposted fromxopolly xopolly viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
2016 a9de
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
2168 2dd2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaweruskowa weruskowa

March 09 2019

kingofthejungle

Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.

— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
kingofthejungle
5158 182b 500
Reposted frombabyface babyface via12czerwca 12czerwca
kingofthejungle
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl